Nordeuropas modernaste laserteknik!
Med vår lasermaskin från Amada, en av världens största maskintillverkare, har vi den modernaste lasertekniken i norra Europa! Nu kan vi producera flera detaljer per timme till en lägre kostnad än någonsin tidigare!

Lasermaskin F1-Serien.pdf

• Lasermaskin 4 kW
• Kantpress / Bockmaskin 220 ton, 4 m
• Excenterpressar 16 – 160 ton
• Automatpresslinjer med matarverk.
(bandbredd max 500 mm)
• Rondellskärning 300 – 2500 mm max tjocklek 6 mm
• Rörbockning
• Robotsvetsutrustning ABB och Motoman
• Chipstrumling
• Manuell svetsning
• Egen konstruktion och verktygstillverkning.


Verkstadslokaler 2000 kvm


Ny Robotanläggning! Se video
Lasermaskin med automatisk plockning och sortering av detaljer.

Precision, skärkvalité och hastighet.


Plåttjocklek:

Normalstål: 0,8 – 25 mm
Rostfritt: 1 – 12 mm

Plåtstorlek:
1500x3000

Serier
: 1 – uppåt

Beredning görs i moderna program för maximalt materialutnyttjande.   Via mail kommer dina ritningar direkt till lasermaskinen och du kan omedelbart få
reda på leveranstid och andra frågor av
vår operatör.
Bockmaskin/kantpress
I kantpressen som är en 4 meters HFP på 220 ton med 7 axlar producerar vi både små och stora detaljer med hög precision.
Med 3D program ritas och simuleras bockning för att minimera antal förserier och materialåtgång. Press 160 ton.
Robotsvets Motoman.
 
Adress: Östras Stålprodukter, Vintervägen 3, SE-283 23 Osby Tel: +46 479-160 85 Fax: +46 479-162 75 E-post: info@stalprodukter.nu