Östras Stålprodukter har som ambition att leverera utan fel och i rätt tid


Produkten skall, liksom hela leveransen i övrigt, uppfylla Kundens krav och förväntningar och vi skall uppfylla aktuella myndighetskrav. Vi strävar efter att överträffa Kundens förväntningar genom ständiga förbättringar.
ISO 9001:2008
 
 
Adress: Östras Stålprodukter, Vintervägen 3, SE-283 23 Osby Tel: +46 479-160 85 Fax: +46 479-162 75 E-post: info@stalprodukter.nu